Minnesfest för Potatisrevolutionen

En fantastiskt fin hundraårshyllning till Potatisrevolutionen igår på Nytorget i Stockholm.

På bilderna syns Vänsterns blåsorkester, Veronica Palm, ordf i Samtidshistoriska institutets vetenskapliga råd, Håkan Blomqvist, historiker vid Södertörns högskola och författare till Potatisrevolutionen, Margareta Scherman, rektor i Katarina södra skola, Karin Lampa från Dynmo/Demokratipiloterna, Maria Sundvall, Bokförläggarna Röda Rummet, Carmen Blanco Valer från F!, Lars Hjalmarson från förlaget bakom Potatisrevolutionen, och Dror Feiler. Johanna Ringarp (ej på bild), från Samtidshistoriska institutet öppnade eftermiddagen som bjöd på musik, tal, deklamation, stadspromenader och gatuteater inför sammantaget några hundra deltagare.

Vilken dag!