Ett minnesprojekt

För att uppmärksamma och reflektera kring hundraårsminnet av demokratins genombrott och den folkliga resningen mot nöd och maktlöshet 1917 utvecklar vi ett brett samverkansprojekt med föreningsliv, boende och skolelever på Stockholms Södermalm och förorter. Genom vetenskapliga bidrag och populärframställningar, musik och andra kulturarrangemang vill vi belysa:

    • Hur påverkades samhället av krig och revolutioner i omvärlden?
    • Vilka blev följderna av hunger och fattigdom för människorna och samhället, vilka strategier utvecklades för att avhjälpa nöden?
    • Kvinnors villkor och kamp; mot nöden i hushållen, mot utnyttjande (den reglementerade prostitutionen) och för politiskt medborgarskap (rösträtt, myndighet).
    • Betydelsen av självaktivitet och sociala rörelser i form av hungerinventeringar och protester, självorganisering och folkrörelser.
    • Samhällets svar; repression eller anpassning och gemensamma försök till lösningar? (Insatser av polis, militär, skyddskår och rättsväsende eller gemensamma kristidsorgan och demokratisering)?

Vi tar vår utgångspunkt i potatisinventeringarna och kvinnoupploppet på Södermalm i maj 1917 och ställer oss frågan: Kan händelserna 1917 säga oss något om människors möjligheter och demokratins villkor även idag?